1-on-1

In 3 à 4 sessies tot een vrije beeldend expressief werk komen; aandacht voor verwerkingstechnieken, emotionele ondersteuning, leren loslaten, openheid creëren; schilderen, gemengde technieken, kleien, … kunnen door elkaar aan bod komen, afgestemd op noden van het kind.

!! Alle sessies kunnen meerdere malen met een verschillende of gelijklopende inhoud doorlopen worden; aanpasbaar naar leeftijd en noden van het kind individueel; ruimte voor elk kind tot exploreren en onderzoeken van de mogelijkheden, van zichzelf en de materialen!!

Volgende workshops:

Er zijn op dit moment geen events gepland